Flügger Natural Wood Spray - Fläckborttagningsmedel

Från 159 kr

Fläckrengöring
Spray
Inomhus

Beställ färg

  • Totalbelopp 159 kr
  • Mängd 0,25 L
  • Produkt Flügger Natural Wood Spray - Fläckborttagningsmedel
  • Artikelnummer 47690

Produktinformation

Fläckborttagning för naturträ.

Rengör effektivt fläckar från t.ex. fett, olja, blod, kaffe, te, rött vin, sås m.m. innan ytterligare behandling och underhåll.

  • Fläckrengöring
  • Spray
  • Inomhus
Torktid
  • Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF: 2 Timmar
Ytor

Trä

Miljö

Ta bort så mycket färg som möjligt från verktyg innan rengöring. Häll inte rester av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskottsfärg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Se all produktinformation