Flutex 2S /globalassets/inriver/resources/flutex-2s.png

Varianter

10 L
1 089,00 kr / styck
Svanen EU-Blomman
3 L
499,00 kr / styck
Svanen EU-Blomman
0,75 L
179,00 kr / styck
Svanen EU-Blomman
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Takfärg

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Tak

Finish

2, Helmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Takfärg
  • Reflexfri
  • Helmatt
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data