Interior High Finish 50 /globalassets/inriver/resources/int-hi-50.png

Välj mellan tusentals av färger!

Tryck på paletten "Välj färg" där du kan söka och välja bland tusentals färger som din färg kan blandas i. *Vänligen observera att en digital färg kan variera beroende på skärm och enhet, vi rekommenderar därför alltid att du beställer ett färgprov eller går till en av våra butiker för vägledning om du är osäker. Observera att ångerrätten ej gäller när du väljer en kulör via färgpaletten.

Varianter

0,75 L
259,00 kr
Snygg sammanflytning
Akryl lackfärg med lätt och smidig konsistens och god sammanflytning. Lämplig till ämnen där höga krav på estetik och funktion ställs.

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 6 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä

Möbler

Paneler och karmar

Finish

50, Halvblank

Sträckförmåga

9 m2 pr liter

Egenskaper

  • Snygg sammanflytning
  • Hård yta
  • Halvblank yta
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data