Interior Stop Primer /globalassets/inriver/resources/int-stop.png

Varianter

10 L
2 599,00 kr / styck
3 L
859,00 kr / styck
0,75 L
279,00 kr / styck
0,38 L
199,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Spärrar maximalt för genomslag
Acryl-grundfärg med särskilt bra spärrande egenskaper och bra koalecens. Används där det finns risk att vattenlösliga färgrester från underlaget kan missfärga den efterföljande måleribehandlingen.

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 6 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä

Finish

Halvmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Bra spärrande egenskaper
  • Grundfärg
  • Matt yta
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data