Iso 5 /globalassets/inriver/resources/iso-p-og-f.png

Varianter

10 L
1 939,00 kr / styck
3 L
829,00 kr / styck
0,75 L
269,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 6 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar

Finish

5, Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Vägg- och takfärg
  • Låg glans
  • Isolerande egenskaper
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data