Archaia Kompositionsfärg Tak & Vägg /globalassets/inriver/resources/78716_flugger_kompositionsmaling_vaeg_og_loft_10l-108530.png?85bb2970

Välj mellan tusentals av kulörer!

Tryck på paletten "Välj kulör " där du kan söka och välja bland tusentals kulörer som din färg kan blandas i. *Vänligen observera att en digital kulör kan variera beroende på skärm och enhet, vi rekommenderar därför alltid att du beställer ett kulörprov eller går till en av våra butiker för vägledning om du är osäker. Observera att ångerrätten ej gäller när du väljer en kulör via kulörväljaren.

Vattenburen färg som skapar en bro mellan moderna underlag och klassiska produkter
Använd som mellanfärg ger Kompositionsfärg en täckande yta som skapar en bra jämn yta för efterföljande behandlingar med traditionella material. Kan även användas som täckfärg.
  • Täckande helmatt yta
  • Grundfärg före limfärg och linoljefärg
  • Klassiskt uttryck

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 24 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Väggar

Tak

Finish

Matt, 2

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Täckande helmatt yta
  • Grundfärg före limfärg och linoljefärg
  • Klassiskt uttryck
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data