Special Grund /globalassets/inriver/resources/76468_special_grund_10l.psd?0ce7fad3

Varianter

10 L
1 089,00 kr / styck
EU-Blomman
3 L
479,00 kr / styck
EU-Blomman
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Extra fyllig grundfärg som ger en matt yta.
Ger en enhetlig, mättad och fylld underlag som är lämplig för slutbehandling med tak- eller väggfärg i önskad kvalitet.
  • Grundfärg
  • Extra fyllig
  • Matt

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 4 Timmar

Yta

Puts

Betong

Gips

Finish

Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Grundfärg
  • Extra fyllig
  • Matt
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data