Strukturfärg 1 1/2 /globalassets/inriver/resources/40010_ff_wall_structure_1_5_10l-108325.jpg?85bb2970

Varianter

10 L
1 549,00 kr / styck
3 L
589,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 2 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 48 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Finish

Matt, 2

Sträckförmåga

1 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data