Våtrumstäck /globalassets/inriver/resources/vmal-107636.png?99953292

Välj mellan tusentals av kulörer!

Tryck på paletten "Välj kulör " där du kan söka och välja bland tusentals kulörer som din färg kan blandas i. *Vänligen observera att en digital kulör kan variera beroende på skärm och enhet, vi rekommenderar därför alltid att du beställer ett kulörprov eller går till en av våra butiker för vägledning om du är osäker. Observera att ångerrätten ej gäller när du väljer en kulör via kulörväljaren.

Varianter

3 L
749,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Halvmatt våtrumsfärg.
Används i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter om krav på underlag, ytmaterial och vatten- samt ångtäthet. Rekommenderas för ytor som utsätts för särskilt höga funktionskrav där det förekommer varierande fukt- och vattenpåverkan, nedsmutsning och slitage. Ingår i Flügger våtrumsbehandling vid uppsättning av glasväv/glasfilt med Flügger Våtrumstäck. Tål rengöring med vatten, rengöringsmedel, mjuk borste och mjuka trasor.
  • Hög slitstyrka och mycket lättrengjord yta
  • Hämmar svamp- och mögeltillväxt på ytan
  • För slutmålning i våtrum

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 3 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 16 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Puts

Betong

Cement

Painted

Gips

Finish

30, Halvmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Hög slitstyrka och mycket lättrengjord yta
  • Hämmar svamp- och mögeltillväxt på ytan
  • För slutmålning i våtrum
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data