Sandplast S /globalassets/inriver/resources/32794_flugger_sandplast_s_plastic_bag_15l.psd

Varianter

15 L
399,00 kr / styck
CE Svanen
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Sprutspackel för torra rum med god fyllförmåga. Slutbehandlas med väggbeklädnad eller lämplig tak- eller väggfärg.
Sandplast S är färdigblandat spackel klart att användas. Används för utjämning av tak och väggar, har optimerade arbetsegenskaper och fyllförmåga, goda slipegenskaper och krymper minimalt.
  • Finkornigt sprutspackel
  • God fyllningsförmåga
  • Vit

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 2 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 20 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar

Sträckförmåga

1 m2 pr liter

Egenskaper

  • Finkornigt sprutspackel
  • God fyllningsförmåga
  • Vit
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data