377 Vävlim /globalassets/inriver/resources/24040_flugger_377_adhesive_easy_12l_p7.psd

Varianter

12 L
589,00 kr / styck
Svanen
5 L
319,00 kr / styck
Svanen
0,75 L
79,95 kr / styck
Svanen
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Färdigblandat, transparent och förstärkt lim. För uppsättning av lätt väggbeklädnad, där limmet appliceras på väggen.

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Yta

Väggar

Sträckförmåga

5 m2 pr liter

Egenskaper

  • Lim, lätt väggbeklädnad
  • Allmänt användbart
  • Kan appliceras med sprutning
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data