378 Vävlim Extra /globalassets/inriver/resources/33448_flugger_378_adhesive_extra_12l_p7.psd

Varianter

12 L
649,00 kr / styck
Svanen
5 L
359,00 kr / styck
Svanen
0,75 L
89,95 kr / styck
Svanen
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Lim, väggbeklädnad

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Yta

Väggar

Sträckförmåga

4 m2 pr liter

Egenskaper

  • Lim, väggbeklädnad
  • Extra starkt
  • Kan appliceras med sprutning
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data