01 Wood Tex Grundolja /globalassets/inriver/resources/14158_fl%C3%BCgger_wood-tex-priming-oil-pt8_3l_fl01wtpt8t.psd

Varianter

10 L
1 959,00 kr / styck
3 L
709,00 kr / styck
0,75 L
219,00 kr / styck
0,38 L
149,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Tränger in i träet och skyddar mot blånadssvamp och rötsvampar. Ger god vidhäftning och motverkar fuktabsorption.
Färglös grundolja som tränger in i träet och skyddar mot blånadssvamp och rötsvampar. Ger god vidhäftning och motverkar fuktabsorption.
  • Grundning av obehandlat eller rent rengjort trä ovan mark
  • Godkänd enligt danska Miljöministeriets beslut om bekämpningsmedel

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Sträckförmåga

5 m2 pr liter

Egenskaper

  • Tränger in och säkerställer vidhäftning
  • Motverkar fuktabsorption
  • Skyddar träet mot blånadssvamp och rötsvampar
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data