02 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_02_wtcl.png

Varianter

10 L
2 549,00 kr / styck
3 L
919,00 kr / styck
0,75 L
289,00 kr / styck
Täckande grundfärg

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 4 Timmar

Övermålningsbar: 16 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

6 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Täckande grundfärg
  • Skyddar mot fukt
  • Extra hållbarhet
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data