03 Wood Tex Trälasyr /globalassets/inriver/resources/72969_fl%C3%BCgger_03-wood-tex_10l_fl-03-wt.psd

Välj mellan tusentals av färger!

Tryck på paletten "Välj färg" där du kan söka och välja bland tusentals färger som din färg kan blandas i. *Vänligen observera att en digital färg kan variera beroende på skärm och enhet, vi rekommenderar därför alltid att du beställer ett färgprov eller går till en av våra butiker för vägledning om du är osäker. Observera att ångerrätten ej gäller när du väljer en kulör via färgpaletten.

Varianter

10 L
2 249,00 kr / styck
3 L
769,00 kr / styck
0,75 L
249,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Enkel att påföra

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P273) Undvik utsläpp till miljön.
(P501) Innehållet/behållaren lämnas till...
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 4 Timmar

Övermålningsbar: 12 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

Halvmatt

Sträckförmåga

6 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

4 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Enkel att påföra
  • Enkel att underhålla
  • Innehåller UV-filter
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data