04 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_04_wtcl.png

Välj mellan tusentals av färger!

Tryck på paletten "Välj färg" där du kan söka och välja bland tusentals färger som din färg kan blandas i. *Vänligen observera att en digital färg kan variera beroende på skärm och enhet, vi rekommenderar därför alltid att du beställer ett färgprov eller går till en av våra butiker för vägledning om du är osäker. Observera att ångerrätten ej gäller när du väljer en kulör via färgpaletten.

Varianter

10 L
3 299,00 kr / styck
3 L
1 139,00 kr / styck
0,75 L
369,00 kr / styck
Enkel att påföra

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 6 Timmar

Övermålningsbar: 12 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

30, Halvmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

11 max. m2 pr liter

5 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Enkel att påföra
  • Bra täckförmåga
  • Maximalt skydd mot fukt och vatten
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data