06 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_06_wtcl.png

Varianter

3 L
1 139,00 kr / styck
0,75 L
369,00 kr / styck
Halvblank fyllig täckande yta, som döljer träets ådring. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 6 Timmar

Övermålningsbar: 24 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Terrass och trädgårdsmöbler

Träfasad och staket

Finish

Halvblank, 60

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

6 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Fyllig påföring
  • Bra täckförmåga
  • Maximalt skydd mot fukt och vatten
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data