07 Wood Tex Matt /globalassets/inriver/resources/48348_fl%C3%BCgger-07-wood-tex-matt-10l.psd

Varianter

10 L
2 599,00 kr / styck
Svanen
3 L
899,00 kr / styck
Svanen
0,75 L
299,00 kr / styck
Svanen
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Flügger 07 Wood Tex Matt - Fasadfärg Matt fyllig, täckande yta, som döljer träets ådring. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan. Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 5 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

5, Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

6 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Fyllig och enkel påföring
  • Matt utseende
  • Maximal hållbarhet
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data