Archaia Linoljefärg Utomhus /globalassets/inriver/resources/78721_flugger_linoliemaling_udendors_1l.psd

Varianter

2,5 L
809,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Fara ikoner

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H411) Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 24 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Finish

Halvblank, 30

Sträckförmåga

12 m2 pr liter

Egenskaper

  • Vacker halvblank yta som åldras vackert
  • God hållbarhet samt god väderbeständighet
  • Lämplig för reparations- och underhållsarbeten
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data