Archaia Rödfärg /globalassets/inriver/resources/52440_flugger_rodfarg_sort_3l.psd

Varianter

10 L
499,00 kr / styck
3 L
199,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Flügger Rödfärg är framställd av rödfärgspigment, kokt linolja, mjöl, järnvitriol och vatten i gammal svensk tradition. Flügger Rödfärg låter underlaget andas och konserverar träet på ett naturligt sätt. Flügger Rödfärg kan ej målas över med andra typer av färger.

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Torktid

Damm: 2 Timmar

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Träfasad och staket

Sträckförmåga

4 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data