Fönsterfärg /globalassets/inriver/resources/14182_fl%C3%BCgger_window_10l_fl-window.psd
Hård yta
Flügger Window - Fönsterfärg Halvblank fyllig täckande yta. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan. Registrerad i Nordic Ecolabelling Building Products Database för produkter som kan användas i Svanen-märkta byggnader.

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Finish

40, Halvblank

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Hård yta
  • Torkar snabbt
  • Maximal hållbarhet
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data