Facade Anti-green, spray /globalassets/inriver/resources/rt36646f_spray_anti_green_facade-ags-725533.png?273849ea

Varianter

0,5 L
69,95 kr / styck
Brugsklar alg- och mögelbort til alla ytor utomhus

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H315) Irriterar huden.
(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.

Sträckförmåga

5 m2 pr liter

Egenskaper

  • Tar bort påväxt effektivt
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data