Facade Armering /globalassets/inriver/resources/21677_ff_facade_armering_10l.psd

Varianter

10 L
1 849,00 kr / styck
3 L
609,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Pigmenterad strukturgrundfärg som jämnar ut mindre skillnader i underlaget. Förstärker vid mindre sprickbildningar, t.ex. Krympsprickor mm.
Ger en diffusionsöppen väderbeständig yta. Matt täckt yta med finkornig struktur.
  • Förstärker vid sprickor
  • Finkornig struktur
  • Jämnar ut små skillnader

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 2 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 8 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Betong

Puts

Finish

Matt

Sträckförmåga

4 m2 pr liter

Egenskaper

  • Förstärker vid sprickor
  • Finkornig struktur
  • Jämnar ut små skillnader
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data