Facade Impredur /globalassets/inriver/resources/facade_imp.png

Välj mellan tusentals av färger!

Tryck på paletten "Välj färg" där du kan söka och välja bland tusentals färger som din färg kan blandas i. *Vänligen observera att en digital färg kan variera beroende på skärm och enhet, vi rekommenderar därför alltid att du beställer ett färgprov eller går till en av våra butiker för vägledning om du är osäker. Observera att ångerrätten ej gäller när du väljer en kulör via färgpaletten.

Varianter

10 L
2 499,00 kr / styck
3 L
889,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Helmatt silikonfärg som ger en smutsavvisande yta med maximal väderbeständighet. Ytan är mycket diffusionsöppen och vattenavvisande. Hämmar svamp- och mögeltillväxt på ytan.

Fara ikoner

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.
(P273) Undvik utsläpp till miljön.
(P501) Innehållet/behållaren lämnas till...
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 12 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Betong

Puts

Finish

2, Helmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Helmatt, smutsavvisande yta
  • Särskilt vattenavvisande yta
  • Mycket diffusionsöppen
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data