Facade Primer /globalassets/inriver/resources/facade_pri.png

Varianter

10 L
1 149,00 kr / styck
3 L
389,00 kr / styck
1 L
159,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Binder och förstärker underlaget

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 3 Timmar

Yta

Betong

Puts

Sträckförmåga

5 m2 pr liter

Egenskaper

  • Mineralhaltiga underlag
  • Förbättrar vidfästningen.
  • Färglös
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data