04 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_04_wtcl-107731.png?99953292
Halvmatt täcklasyr. Förväntat hållbarhet 10 år.
Flügger 04 Wood Tex Classic, för utomhusträ med god inträngningsförmåga och maximalt skydd mot fukt och vatten. Kan användas vid låga temperaturer. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
  • Enkel att påföra
  • Bra täckförmåga
  • Maximalt skydd mot fukt och vatten

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 6 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 12 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Wood

Trä

Finish

Halvmatt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

11 max. m2 pr liter

5 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Enkel att påföra
  • Bra täckförmåga
  • Maximalt skydd mot fukt och vatten
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data