Metal Pro Metallack 5 /globalassets/inriver/resources/70301_mp_metalemalje_5_0_75l_p7-639177.jpg?d3fb60cb

Varianter

0,75 L
279,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Yta

Element och rör

Metall

Sträckförmåga

10 m2 pr liter