Metal Pro Metallack 40 /globalassets/inriver/resources/flmetal40-107743.png?99953292

Varianter

0,75 L
279,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Ger en halvblank yta som är mycket motståndskraftig mot påverkan från väder, fukt och oljespill

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Yta

Möbler

Element och rör

Finish

40, Halvblank

Egenskaper

  • Ger en halvblank yta som är mycket motståndskraftig mot påverkan från väder, fukt och oljespill