Metal Pro Metallack 90 /globalassets/inriver/resources/flmetal90-107742.jpg?99953292

Varianter

3 L
889,00 kr / styck
0,75 L
279,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Ger en blank yta som är mycket motståndskraftig mot påverkan från väder, fukt och oljespill

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 4 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Möbler

Element och rör

Finish

Blank, 90

Sträckförmåga

10 m2 pr liter

Egenskaper

  • Ger en blank yta som är mycket motståndskraftig mot påverkan från väder, fukt och oljespill
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data