01 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/rt37033f_fl%C3%BCgger-01-wood-tex-classic_10l_fl01wtcl-733605.jpg?83fde789
Färglös grundolja som tränger in, ger bra vidhäftning och motverkar fuktabsorption. Färdigbehandlas med trälasyr, täcklasyr eller färg.
Flügger 01 Wood Tex Classic, för utomhusträ med god inträngningsförmåga och maximalt skydd mot fukt och vatten. Kan användas vid låga temperaturer. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan av slutbehandlingen.
  • Tränger in
  • Motverkar fuktabsorption
  • Säkerställer vidhäftning

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H304) Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 2 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 16 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Trä

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

6 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Tränger in
  • Motverkar fuktabsorption
  • Säkerställer vidhäftning
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data