04 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/rt37057f_fl%C3%BCgger-04-wood-tex-classic_3l_fl04wtcl-733658.png?60540fcc
Halvmatt täcklasyr. Förväntat hållbarhet 10 år.
Flügger 04 Wood Tex Classic, för utomhusträ med god inträngningsförmåga och maximalt skydd mot fukt och vatten. Kan användas vid låga temperaturer. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
  • Enkel att påföra
  • Bra täckförmåga
  • Maximalt skydd mot fukt och vatten

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH210) Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 6 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 12 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Trä

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

11 max. m2 pr liter

5 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Enkel att påföra
  • Bra täckförmåga
  • Maximalt skydd mot fukt och vatten
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data