2 in 1 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/rt37058_fl%C3%BCgger-2-in-1-wood-tex-classic_3l_fl2in1cl-733652.png?8b0ac0d5
Matt transparent trälasyr och grundfärg i ett. Förväntat hållbarhet 4 år.
Flügger 2-in-1 Wood Tex Classic, för utomhusträ med god inträngningsförmåga och skydd mot fukt och vatten. Kan användas vid låga temperaturer. Hämmar mögel- och svamptillväxt på ytan.
  • Enkel och snabb påföring
  • Transparent
  • Innehåller UV-filter

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 6 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 12 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Wood

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

4 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Enkel och snabb påföring
  • Transparent
  • Innehåller UV-filter
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data