Fluren 49 Sot- & nikotinbort /globalassets/inriver/resources/rt36651f_fluren-49_3l_fluren-490-726819.png?63936a36

Varianter

1 L
99,95 kr / styck
Effektivt rengöringsmedel, till ytor som förorenats med nikotin, sot och tjärrester

Risk etc.

(H290) Kan vara korrosivt för metaller.
(H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.

Egenskaper

  • Sanering av brandskador
  • Tar bort sot och nikotin
  • Tar bort fett och olja
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data