Grundolja Utomhus /globalassets/inriver/resources/78747_flugger_grundolie_udendors_2_5l.psd

Varianter

1 L
229,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H304) Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 12 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 24 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Wood

Trä, ute

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • God inträngningsförmåga
  • Minimerar uttorkning och sprickbildning i träet
  • Skyddar träet mot fuktskador utifrån
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data