Handdesinfektion /globalassets/inriver/resources/37114_fl%C3%BCgger_hand-disinfection_1l_hand-d.psd

Varianter

1 L
149,00 kr / styck

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H225) Mycket brandfarlig vätska och ånga.
(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data