Impredur Träolja /globalassets/inriver/resources/14160_fl%C3%BCgger_wood-tex-impredur-woodoil_3l_fl-wt-impr.psd

Välj mellan tusentals av färger!

Tryck på paletten "Välj färg" där du kan söka och välja bland tusentals färger som din färg kan blandas i. *Vänligen observera att en digital färg kan variera beroende på skärm och enhet, vi rekommenderar därför alltid att du beställer ett färgprov eller går till en av våra butiker för vägledning om du är osäker. Observera att ångerrätten ej gäller när du väljer en kulör via färgpaletten.

Synlig ådring och struktur

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 8 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Sträckförmåga

12 m2 pr liter

15 max. m2 pr liter

10 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Synlig ådring och struktur
  • Extra vattenavvisande yta
  • Innehåller UV-filter
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data