Metal Pro Multiprimer /globalassets/inriver/resources/70284_ff_metalpro_multiprimer_10l-108439.jpg?47adbc1e

Varianter

10 L
2 999,00 kr / styck
3 L
999,00 kr / styck
0,75 L
339,00 kr / styck
0,38 L
199,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.
(EUH211) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 1 Timme

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 4 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Painted

Metall

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data