Luktsvagk Lacknafta /globalassets/inriver/resources/36642_noname_white_spirit_low_odour_4l_p20-649876.png?273849ea

Varianter

1 L
79,95 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Lösningsmedel för spädning av alkydfärg

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H304) Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data