Wood Oil Classic /globalassets/inriver/resources/rt37019f_fl%C3%BCgger-wood-oil-classic_10l_oil-cl-755828.jpg?e1e99ca8
Klassisk träolja som minimerar fuktabsorptionen. Förväntat hållbarhet 1 år.
Flügger Wood Oil Classic skyddar ytan samtidigt som träets struktur och ådring syns. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.
  • Framhäver träets ådring
  • Ger skimmer till träet
  • Minimerar fuktabsorption

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 6 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 12 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Wood

Trä

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

4 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Framhäver träets ådring
  • Ger skimmer till träet
  • Minimerar fuktabsorption
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data