Archaia Rödfärg 1 /globalassets/inriver/resources/52439_flugger_rodfarg_rod_10l-108542.png?d26be82a

Varianter

10 L
459,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Flügger Rödfärg används utomhus på träbyggnader i gammal svensk tradition.
Framställd av rödfärgspigment, mjöl och kokt linolja. Låter underlaget andas. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan av färdigbehandlingen. Flügger Rödfärg kan ej målas över med andra typer av färger.
  • Rödfärg
  • Utomhus
  • Klassiskt uttryck

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar): 2 Timmar

Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar): 4 Timmar

Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar): 28 Dygn

Yta

Wood

Finish

Helmatt

Sträckförmåga

4 m2 pr liter

Egenskaper

  • Rödfärg
  • Utomhus
  • Klassiskt uttryck
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data