Metal Pro Rostskyddsprimer /globalassets/inriver/resources/70281_ff_metalpro_rusthindrende_primer_750ml-108438.png?47adbc1e

Varianter

0,75 L
329,00 kr / styck
0,38 L
199,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Yta

Element och rör

Metall

Sträckförmåga

10 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data