Wallpaper Remover /globalassets/inriver/resources/rt20611_wallpaper_remover_tapet-ok_1l-725524.jpg?84a5ade6

Varianter

1 L
139,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 4 - 5 Dagar

Koncentrerat, effektivt medel för nedtagning av papperstapeter

Risk etc.

(H302) Skadligt vid förtäring.
(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data