Wood Tex Träolja Classic /globalassets/inriver/resources/43615_woodtex_classic_woodoil_p7_3l.psd

Varianter

10 L
1 499,00 kr / styck
3 L
499,00 kr / styck
0,75 L
199,00 kr / styck
0 kr

Viktigt! På grund av Covid-19 kan leveranserna ta några dagar extra. Leveranstid: 3-4 dagar

Framhäver träets ådring
Klassisk träolja som tränger in i träet, minimerar fuktabsorptionen och framhäver träets ådring. Pigmenterad träolja skyddar bäst mot solens skadliga UV-strålar. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan av färdigbehandlingen.

Område

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H304) Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(H373) Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering¤.
(H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 6 Timmar

Övermålningsbar: 12 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä, ute

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

10 max. m2 pr liter

4 min. m2 pr liter

Egenskaper

  • Framhäver träets ådring
  • Ger skimmer till träet
  • Minimerar fuktabsorption
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data