Dekso 25 /globalassets/inriver/resources/dp-25.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Väggfärg

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 6 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar

Finish

25, Semi Matte

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Väggfärg
  • Tydlig glans
  • Extra tålig yta