Flutex 2S /globalassets/inriver/resources/flutex-2s.png

Varianter

0 kr
Takfärg

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 4 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Tak

Väggar

Finish

2, Matt

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Takfärg
  • Reflexfri
  • Helmatt