Golv Prepare /globalassets/inriver/resources/fl_floor1.png

Varianter

0 kr
Djuprengöring av smutsiga golv

Fara ikoner

Fara ord

Fara

Risk etc.

(H315) Irriterar huden.
(H318) Orsakar allvarliga ögonskador.
(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Egenskaper

  • Djuprengöring av smutsiga golv
  • Löser snabbt upp smuts och klackmärken
  • Snabb och effektiv användning