Golv Primer /globalassets/inriver/resources/fl_floor2.png
Motverkar sprickor p.g.a. limbindning och fuktbetingade rörelser i träet

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 2 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Golv

Finish

Transparent

Sträckförmåga

8 m2 pr liter

Egenskaper

  • Motverkar sprickor p.g.a. limbindning och fuktbetingade rörelser i träet
  • Förhindrar att träet gulnar vid påverkan av ljus
  • Gör att träet behåller sitt ursprungliga och friska utseende
  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data