Interior Blackboard Finish

Interior Blackboard Finish /globalassets/inriver/resources/int_black.png

Varianter

0 kr

Leveranstid: 3-4 dagar

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 2 Timmar

Övermålningsbar: 6 Timmar

Yta

Trä

Paneler och karmar

Väggar

Finish

3, Matt

Sträckförmåga

10 m2 pr liter