Interior High Finish 40 Classic

Interior High Finish 40 Classic /globalassets/inriver/resources/74720_ff_interior_highfinish_classic_40_750ml.psd

Fara ikoner

Fara ord

Varning

Risk etc.

(H226) Brandfarlig vätska och ånga.
(H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion.
(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Torktid

Damm: 6 Timmar

Övermålningsbar: 24 Timmar

Yta

Trä

Möbler

Paneler och karmar

Finish

40, Halvblank

Sträckförmåga

10 m2 pr liter

  • Produktegenskaper

  • Produktanvändning

  • Tekniska data