Interior High Finish 50 /globalassets/inriver/resources/int-hi-50.png

Varianter

0 kr
Snygg sammanflytning

Fara ord

Ingen

Risk etc.

(EUH208) Innehåller sensibiliserande ämne. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Torktid

Damm: 1 Timme

Övermålningsbar: 6 Timmar

Genomhärdad: 28 Dygn

Yta

Trä

Möbler

Paneler och karmar

Finish

50, Halvblank

Sträckförmåga

9 m2 pr liter

Egenskaper

  • Snygg sammanflytning
  • Hård yta
  • Halvblank yta